خیلی خوشحالیم که دوباره در کنار شما خواهیم بود. بذار از اینجا شروع کنم :

اصلا چرا رفتیم ؟!

آنلاین آموزش از سال 1393 خدمات خود رو شروع کرد و در ابتداری کار یک MVP ( محصول اولیه ) بود و در مدت زمانی که داشتیم به مشتریان سرویس می دادیم بازخوردهای خوبی دریافت کردیم. همین بازخوردها باعث شد جهت ارائه سرویس با کیفیت مجبور شدیم  خدمات خود را برای مشتریان جدید متوقف کنیم ولی کماکان به مشتریان اولیه مان سرویس می دادیم.

چرا اومدیم ؟!

تقریبا از ابتدای اسفند 98 با بیشتر شدن شیوع ویروس کرونا درخواست های زیادی در خصوص ارائه سرویس داشتیم . به همین خاطر مجبور  شدیم سرعت تغییرات در زیرساخت و بیزنس مدل را افزایش بدیم تا بتونیم هرچه زودتر جوابگو مشتریان باشیم.

چه تغییراتی داشتیم ؟

سعی کردیم فرآیند درخواست برگزاری دوره را ساده کنیم و همانند خرید یک محصول کردیم.

کماکان دوره های مشارکتی با اساتید و آموزشگاه برگزار می کنیم و خبر خوب دیگه مثل قبل دوره های آموزشی که درخواست برگزاری رایگان برای همه را داشته باشه ماهم به سهم خود هزینه زیرساخت و بستر رو دریافت نمی کنیم .

مثل همیشه با نظرات خود به ما کمک کنید تا بتونیم ضعف ها و مشکلات رو بر طرف کنیم.